KategorijA A

Kategorija A predstavlja motorna kolesa. Razdeljena je na podkategorije, za katere kandidat lahko opravlja izpit glede na starost in izkušnje

A Kategorija (Neomejeno)

A2 Kategorija (35kw)

A1 Kategorija (11kw in do 125cm³)

A kategorija

(Neomejeno)

Pogoj: starost 24 let ali minimalno 20 let, če imamo najmanj dve leti kategorijo A2. 

V A kategorijo spadajo motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje in trikolesa.

Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, A1, A2 in G.

Pričetek usposabljanja je možen 6 mesecev pred predpisano starostjo.

Teoretični del

Zdravniško spričevalo

Opravimo v zdravstvenem domu (Medicina dela)

Prva pomoč

Izpit iz prve pomoči (veljavnost neomejena)

CPP

Tečaj cestno prometnih predpisov 8ur (2 dni)

Praktični del

Vožnja

minimalno 20 učnih ur vožnje za pridobitev ali 9 učnih ur vožnje za napredovanje v kategoriji

N

praktični del izpita

pred komisijo Izpitnega centra 2 uri

KATEGORIJA A2

(do 35kw)

Pogoj: starost 18 let, do 35 kW.

Pod A2 kategorijo spadajo sva tista motorna kolesa, katerih razmerje med močjo motorja in maso vozila ne presegati 0,2 kW/kg. Prav tako ne ne sme izvirati iz vozila z dvakrat večjo močjo. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, A1 in G.

Pričetek usposabljanja je možen 6 mesecev pred predpisano starostjo.

Teoretični del

Zdravniško spričevalo

Opravimo v zdravstvenem domu (Medicina dela)

Prva pomoč

Izpit iz prve pomoči (veljavnost neomejena)

CPP

Tečaj cestno prometnih predpisov 8ur (2 dni)

Praktični del

Vožnja

minimalno 20 učnih ur vožnje za pridobitev ali 9 učnih ur vožnje za napredovanje v kategoriji

N

praktični del izpita

pred komisijo Izpitnega centra (2 uri) 

KATEGORIJA A1

(do 11kw in do 125 cm³)

Pogoj: starost 16 let

Pod A1 kategorijo spadajo vsa tista motorna kolesa, katerih razmerje med močjo motorja in maso vozila ne presegati 0,1 kW/kg ter trikolesa, katerih moč motorja ne presega 15 kW. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM in G.

Pričetek usposabljanja je možen 6 mesecev pred predpisano starostjo.

Teoretični del

Zdravniško spričevalo

Opravimo v zdravstvenem domu (Medicina dela)

Prva pomoč

Izpit iz prve pomoči (veljavnost neomejena)

CPP

Tečaj cestno prometnih predpisov 8ur (2 dni)

Praktični del

Vožnja

minimalno 20 učnih ur vožnje za pridobitev ali 9 učnih ur vožnje za napredovanje v kategoriji

N

praktični del izpita

pred komisijo Izpitnega centra (1 ura)