KategorijA AM

Kategorija AM predstavlja kolesa z motorjem in lahke štirikolesnike, katerih prostornina motorja ne presega 50 cm3 in konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h. Opravljajo jo lahko kandidati, ki so dopolnili 15 let.

KATEGORIJA AM

(do 49cm³)

Kategorija AM predstavlja kolesa z motorjem in lahke štirikolesnike, katerih prostornina motorja ne presega 50 cm3 in konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h. Opravljajo jo lahko kandidati, ki so dopolnili 15 let.

Obstajata dve neformalni podkategoriji, med katerimi se odločajo kandidati:

  • kolesa z motorjem s prestavami,
  • kolesa z motorjem z avtomatskim menjalnikom (skuter).

Če izpit opravite na motornem kolesu z avtomatskim menjalnikom, se vam v vozniško dovoljenje vpiše omejitev, da lahko vozite le takšna kolesa z motorjem, ki imajo avtomatski menjalnik.

Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije G.

Teoretični del

Zdravniško spričevalo

Opravimo v zdravstvenem domu (Medicina dela)

Učenje

Samoizobraževanje za teoretični del

CPP Izpit

Teoretični del izpita na izpitnem centru

PRAKTIČNI DEL

Vožnja

minimalno 16 učnih ur vožnje

N

praktični del izpita

Izpitna vožnja pred izpitno komisijo (2 šolski uri)