KategorijA B

Starost 18 let – začetek usposabljanja možen 6 mesecev pred dopolnjeno starostjo

Teoretični del

Zdravniško spričevalo

Opravimo v zdravstvenem domu (Medicina dela)

Prva pomoč

Tečaj in izpit iz Prve pomoči (Območno združenje RK)

CPP Izpit

Teoretični del izpita na izpitnem centru

PRAKTIČNI DEL

Vožnja

Minimalno 20 učnih ur vožnje

N

praktični del izpita

Izpitna vožnja pred izpitno komisijo

Vožnja s spremljevalcem

Starost 18 let začetek usposabljanja možen 6 mesecev pred dopolnjeno starostjo

Spremljevalec

  1. Spremljevalec je lahko eden od staršev, posvojiteljev, skrbnikov ali rejnikov
    ali druga oseba, ki je
    stara najmanj 27 let
  2. ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj 5 let
  3. v evidenci nima več kot pet kazenskih točk.

Pogoji

Teorija

Končan teoretični del

Vožnja

Opravljenih minimalno 20 šolskih ur

Spremljevalec

Vpis spremljevalca na upravni enoti