KategorijA BE

BE kategorijo z omejitvijo je namenjena voznikom, ki vozijo vlečno vozilo in priklopno vozilo

BE z omejitvijo (koda 96)

BE (polna)

KATEGORIJA BE Z OMEJITVIJO

(Koda 96)

BE kategorijo z omejitvijo je namenjena voznikom, ki vozijo vlečno vozilo in priklopno vozilo, katerega največja dovoljena masa vlečnega vozila in priklopnega vozila skupaj presega 3500 kg, a ne presega 4250 kg.

Koraki

  1. Vpis v šolo vožnje
  2. Veljavno vozniško B kategorije
  3. Ure vožnje po predpisanem program – minimalno 9 ur
  4. Praktični del izpita na Izpitnem centru.

KATEGORIJA BE

(Polna)

Polna BE kategorija je namenjena voznikom, ki vozijo vlečno vozilo in priklopno vozilo, katerega največja dovoljena masa vlečnega vozila in priklopnega vozila skupaj presegajo 4250 kg, a ne presega 7000 kg.

Teoretični del

Zdravniško spričevalo

Opravimo v zdravstvenem domu (Medicina dela)

Prva pomoč

Izpit iz prve pomoči (veljavnost neomejena)

CPP

Tečaj cestno prometnih predpisov 4ur (1 dni)

Praktični del

Vožnja

minimalno 16 učnih ur vožnje

N

praktični del izpita

pred komisijo Izpitnega centra (2 šolski ura)