KategorijA CE

POGOJ je opravljeno vozniško dovoljenje za C kategorijo

Teoretični del

Zdravniško spričevalo

Opravimo v zdravstvenem domu (Medicina dela)

Tečaj CPP

Tečaj Cestno prometnih predpisov – 4 ure (1 dan)

CPP Izpit

Teoretični del izpita na izpitnem centru

PRAKTIČNI DEL

Vožnja

Minimalno 16 učnih ur vožnje

N

praktični del izpita

Izpitna vožnja pred izpitno komisijo (2 šolski uri)